Montáž a dodávka instalatérských prací, rozvodů topení a plynuInstalaterskými pracemi se zabýváme již od roku 1995.
Za tuto dobu jsme se vypracovali od malých zakázek až k velkým investičním celkům a rekonstrukcím staveb komerčního charakteru.
Za tuto dobu jsme získali nepřeberné množství zkušeností, které plně využíváme při každé další zakázce.
Naši pracovníci jsou na slovo vzatí odborníci ve svém řemesle. Práci odvádějí vždy rychle bez zbytečných odkladů.

Důkazem je minimum reklamací, které ve většině případů byly shledány jako neopodstatněné, ale i přesto v mezích rozumného rozsahu bezplatně odstraněné.

Naším krédem je vždy spokojený zákazník.

pregip.cz©2017